Επικοινωνία

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΕ

EMΠOPIKO KENTPO ΣTOΑ CONTINENT ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56429

Τηλ : 2310-685095

FAX : 2310-684366

Email : aa442@hol.gr